Welkom op de website van GO! BS Maasland

Op onze website vindt u informatie over wat er allemaal te doen is op onze school. Ook vindt u hier foto's, onze kalender en de mogelijkheid om contact met ons op te nemen.


Nieuw! Voor- en naschoolse opvang @GO! BS Maasland

Vanaf 1 september 2020 hebben we onze eigen betalende voor- en naschoolse opvang in BS Maasland. Tijdens de zomervakantie staken de leerkrachten de mouwen uit de handen en toverden ze het lokaal naast het secretariaat in het hoofdgebouw om tot een gezellig opvanglokaal. Onze kleuters en leerlingen zijn vóór school alle dagen welkom vanaf 7.30u. Ná school is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opvang tot 17.30u, op woensdag tot 13.00u. Meester Willy vangt hen graag op.

Voor meer info kan u op ons secretariaat terecht.

We heten jullie allemaal welkom in onze fris en fruitige opvang!

http://www.bsmaasland.be/voor-en-naschoolse-opvang-go-bs-maasland/

Online inschrijven mogelijk vanaf 11/06/2020

Vanaf donderdag 11/06/2020 zijn de online inschrijvingen open voor alle kleuters en leerlingen. Inschrijven kan via de QR-code en de link hieronder.

Hopelijk mogen we jullie snel van harte welkom heten!

Het schoolteam

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

 

Kijkdagen 2020-2021

Tijdens het schooljaar 2020-2021 kunnen ouders met hun toekomstige instappertjes op verschillende kijkmomenten een kijkje komen nemen in het eerste kleuterklasje en onze kleuterafdeling. De kleuterjuffen heten jullie hartelijk welkom op deze dagen!

http://www.bsmaasland.be/zonder/kijkdagen-nieuwe-schooljaar-2020-2021/