Home   (L) Leerlingenraad

(L) Leerlingenraad

11-03-2019: Inzamelactie Bebat: Het is weer “dubbele punten”-tijd! 

Van maandag 11 maart tot en met zondag 31 maart 2019 krijgen scholen niet 1, maar 2 punten voor elke kilo gebruikte batterijen. Hét moment dus om het puntentotaal van onze school een extra boost te geven. Dat loont de moeite, want met die punten kunnen wij allerlei toffe uitstapjes, busvervoer of didactisch materiaal bestellen.

De leerlingenraad doet dus een warme oproep aan alle ouders, grootouders, tantes en nonkels, neven en nichten, buren, kennissen en vrienden, … van alle leerlingen om massaal hun gebruikte batterijen binnen te brengen in GO! BS Maasland of via de leerlingen mee te geven. Zij kunnen jullie trouwens gratis inzamelzakjes van Bebat bezorgen.Verzamelen maar!

Afbeeldingsresultaat voor bebat

26-11-2018: Lanceeractie Welzijnszorg: Samen tegen Armoede: “1 op 5 loopt school in de buitenbaan”

Op maandag 26-11-2018 deden de leerlingen van GO! BS Maasland mee aan de lanceeractie van Welzijnszorg.  Vanuit Welzijnszorg werd er een warme oproep gedaan om op deze lanceerdag een activiteit te doen binnen het thema. De leerlingenraad werkte een korte maar leuke activiteit uit om armoede onder de aandacht te brengen, meer bepaald onder de vorm van een hindernissenparcours. Alle leerlingen kregen die ochtend, bij het binnenkomen van het schoolterrein, een stip op hun hand (rood, groen of geel). Ze kregen daar op dat moment niet meer uitleg bij. Bij het belsignaal gaf de leerlingenraad een woordje uitleg over de gekleurde stip op hun hand en het doel daarvan. Afhankelijk van de kleur van de stip kregen de leerlingen een hindernissenparcours toegewezen (makkelijk, moeilijker met hulp, moeilijker zonder hulp). De leerlingen konden op een speelse manier ervaren hoe het voelt om school te lopen wanneer het misschien niet zo makkelijk gaat. De thuissituatie is namelijk niet voor elke leerling hetzelfde. Niet iedereen groeit op in de meest eenvoudige omstandigheden. De leerlingen van de leerlingenraad en juf Nathalie waren heel blij om te zien dat de leerlingen die het parcours hadden “zonder hulp” toch spontaan hulp kregen van de andere leerlingen en leerkrachten wanneer ze in moeilijkheden kwamen te zitten omdat hun boekentas vast bleef zitten in de touwen. We hopen uiteraard dat alle leerlingen die het soms eens wat moeilijker hebben tijdens het schooljaar, om welke reden dan ook, spontaan hulp ervaren van de andere leerlingen en leerkrachten!

 

23-11-2018: Voorbereiding actie Welzijnszorg: Samen tegen Armoede 

Op vrijdag 23-11-2018 trof de leerlingenraad de nodige voorbereidingen voor de lanceeractie van Welzijnszorg: Samen tegen Armoede. Met de slogan “1 op 5 loopt school in de buitenbaan” wil Welzijnszorg aankaarten dat het voor 1 op de 5 kinderen extra moeilijk loopt in het onderwijs omdat zij het thuis niet gemakkelijk hebben. Dit heeft vanzelfsprekend ook een effect op de schoolcarrière van deze kinderen, terwijl het onderwijs net aan ieder kind dezelfde kansen zou moeten kunnen bieden.

Om de actie in de kijker te zetten hing de leerlingenraad alvast het spandoek uit aan de schoolpoort. Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen voor de lanceeractie die maandag 26-11-2018 zal plaatsvinden.

 

WAT? Een vergadering waar leerlingen voorstellen kunnen doen.

Het doel is:

 • de school nog leuker, beter te maken
 • leerlingen te laten vergaderen met elkaar
 • leerlingen dingen laten beslissen

WANNEER? 1 keer per maand, op vrijdagnamiddag van 13.30u-14.30u (of een ander moment ter vervanging)

Tijdens het schooljaar 2018-2019 komen we samen op volgende data:

 • trimester 1: 19-10-2018, 16-11-2018, 14-12-2018
 • trimester 2: 18-01-2019, maandag 18-03-2019
 • trimester 3: 26-04-2019, 17-05-2019,  21-06-2019

WAAR? In de zorgklas van juf Nathalie

WIE? 2 leerlingen van elke klas vanaf het 2de leerjaar tot en met het 6de leerjaar

De leerlingen die graag willen meewerken aan de leerlingenraad moeten:

 • graag dingen uitwerken en mee beslissen
 • één keer per maand de vrijdagnamiddag voor een stuk missen in de klas
 • kunnen luisteren als iemand iets aan het zeggen is
 • open staan voor de mening van anderen
 • hun mening kunnen duidelijk maken
 • lef hebben om dingen te durven zeggen en te presenteren
 • kunnen overleggen en samenwerken met anderen

VERLOOP LEERLINGENRAAD

Elke klas heeft een ideeënblad. De leerlingen beslissen tijdens de praatronde in de klas welke leuke voorstellen, ideeën, problemen,…zij willen aanbrengen in de leerlingenraad.Tijdens de leerlingenraad brengen de verkozen leerlingen dit ideeënblad mee en worden de voorstellen, problemen,… besproken. Bij het bespreken kan het volgende gebeuren:

 • de beslissing wordt genomen door de leerlingenraad en juf Nathalie
 • de beslissing wordt genomen door de leerkrachten of directie tijdens een teamvergadering

Tijdens de leerlingenraad is juf Nathalie steeds aanwezig als begeleidster.

Er wordt ook een verslag gemaakt van de leerlingenraad. Het verslag wordt:

 • aan de leerlingen van de leerlingenraad meegegeven voor de klas
 • aan alle juffen en meesters gemaild door juf Nathalie

Het is de bedoeling dat dit verslag de maandag volgend op de leerlingenraad besproken wordt in de praatronde zodat alle leerlingen van de klas op de hoogte zijn van wat er besproken en beslist werd.