Home   Nieuws   Oproep leden schoolraad

Oproep leden schoolraad

01-10-2016 Oproep leden schoolraad:

Beste Ouders,

Overleg en communicatie tussen scholengroepen, scholen, directies, leerkrachten, leerlingen en ouders is een belangrijk aandachtspunt binnen de structuren en werking van het onderwijs.

Een van deze middelen tot overleg is de schoolraad.  De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan dat bestaat uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

Onze schoolraad, die de beide vestigingen, BS GO! Maasland & Freinet “Op Stelten” , bundelt, heeft zijn eerste periode van 4 jaar er bijna opzitten, waarbij steun verleend werd aan de oproep tot een veiliger verkeersbeleid aan de scholen, een betere uurregeling in het gebruik van de sporthal, en waarbij we actief advies verleend hebben aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de positie van de directeur.  Daarnaast hebben we de structuur van de schoolraad verder uitgebouwd.  Er zijn echter nog vele elementen die verder kunnen en moeten uitgewerkt worden in de volgende periode.

Aangezien de schoolraad verkozen wordt voor een periode van 4 jaar, dient er nu een nieuw enthousiast team samengesteld te worden dat de directeur wil bijstaan in de verdere uitbouw van de school en de organisatie ervan.  Het mandaat van de huidige schoolraad loopt ten einde in april 2017.

Voel jij je geroepen om gedurende een periode van minstens 4 jaar mee na te denken over de werking van de school, zowel naar vorming als organisatie?  Daarvoor een 5-tal keer per jaar samen met de directeur te willen vergaderen? Stel je dan vandaag nog kandidaat via bijgevoegd inschrijvingsdocument. 

Kandidaturen moeten binnen zijn ten laatste op 31 oktober 2016, en kunnen binnengebracht worden bij de Danny Scheepers, directeur of verstuurd worden naar directie@bsmaasland.be of directie@freinetopstelten.be

 

Meer info over de werking van de schoolraad kan je terugvinden op onderstaande website :

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/subsites/VerkiezingSchoolRaad/Pages/default.aspx

 

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Loyen, Voorzitter Schoolraad

BS GO! Maasland & Freinet “Op Stelten”

 

Comments are closed.