Home   Over GO! BS Maasland

Over GO! BS Maasland

Welkom in onze school! 

GO! Basisschool Maasland is een brede school voor kleuter- en lager onderwijs in de landelijke Maasgemeente Stokkem (Dilsen-Stokkem).

Het doet ons plezier dat u beslist heeft om een beroep te doen op onze school voor het onderwijs aan en de zorg voor uw kind.

Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.

Ons schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben.

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.

We hopen met u goed te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt.

Contact

Route bepalen