Home   Schoolraad

Schoolraad

De raad bestaat uit de directeur, drie leerkrachten, twee ondernemers en drie ouders. De schoolraad wordt gekozen voor een periode van 4 jaar en komt 3 keer per jaar samen.

In een open communicatie kan alles, in het algemeen belang van de school, besproken worden.
Het doel van deze samenkomsten is bruggen bouwen tussen directie en leerkrachten enerzijds en ouders anderzijds. Wij streven dan ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren.

Doordat we vaker rechtstreeks in contact staan met ouders, krijgen we vaak als eerste signalen, opmerkingen, vragen of bedenkingen doorgespeeld. Op die manier kan het oudercomité ook suggesties geven aan de schooldirectie omtrent thema’s die het dagelijks leven op, en naast de school aanbelangen.

Wanneer u bedenkingen, ideeën of vragen heeft, kan u altijd contact opnemen met één van de leden. Indien de vraag relevant is, zal ze zeker op de agenda geplaatst worden.