Home   Schoolteam

Schoolteam

Wij stellen u graag ons enthousiast team voor! 

Directeur
Stijn Driesen

Secretariaat
juf Chris
juf Giovanna

Maarten (vrijwilliger)

Zorgcoördinator
juf Nathalie
juf Louise-Anne


Opvang
juf Ria
juf Annemaria

Kleuteronderwijs
Jongste kleuters (peuters + 1ste kleuterklas): juf Edith
Oudste kleuters (2de kleuterklas): meester Yves
Oudste kleuters (2de + 3de kleuterklas): juf Ingrid

Lager onderwijs
1ste graad (1ste + 2de leerjaar): juf Martine – juf Helga
2de graad (3de + 4de leerjaar): juf Helga – meester Stefan
3de graad (5de + 6de leerjaar): juf Nathalie – juf Inge – juf Louise-Anne

Bijzondere leerkrachten
(Kleuter)turnen: meester Yves
Kinderverzorgster: juf Liliane
Ondersteuning – visiecoach: juf Anne

LBV-leerkrachten
Rooms-katholieke godsdienst: juf Bieke – juf Angelique
Protestantse godsdienst: juf Nelly
Islamitische godsdienst: juf Seher
Niet-confessionele zedenleer: juf Wendy

MVD-personeel
Marc
Anna
Luana
Katrien