Home   SES-leerkracht – juf Nathalie

SES-leerkracht – juf Nathalie

Wat is SES?

In het gewoon basisonderwijs bestaat er sinds 1 september 2012 geen apart geïntegreerd ondersteuningsaanbod meer, maar maken de SES-lestijden (toegekend op basis van de socio-economische status van de leerlingen) integraal deel uit van de omkadering. Om de socio-economische status van de leerlingen te vatten, wordt gebruik gemaakt van de volgende indicatoren: Thuistaal van de leerling, een schooltoelage ontvangen en het hoogst behaalde opleidingsniveau van de moeder.(bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-van-scholen)

Wat doet de SES-leerkracht?

Zij ondersteunt de leerkrachten in de klas met bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe werkvormen, het begeleiden van kinderen in kleinere groepen in de klas…De SES-uren worden flexibel ingezet en in onze school bekijken we altijd in welke klassen de ondersteuning het meest noodzakelijk is in een bepaalde periode. Deze ondersteuning kan gedurende het schooljaar veranderen afhankelijk van de klassamenstelling en de noden van de leerlingen. Dit gebeurt steeds in overleg met de klasleerkrachten en de directie.